Edita: Concello da Coruña

Colabora: Deputación da Coruña

Dirección de proxecto: Manel Cráneo

Produción e deseño: Demo Cultural

Coordinación e redacción: Henrique Torreiro

Textos introdutorios: Carlos Amil, Xulio Carballo, Manel Cráneo, Henrique Torreiro

Fotografías: Alberte Peiteavel, excepto as correspondentes a Aldara (por Aldara Prado), Á. Dorda (por Juan Rodríguez), Jaime Eizaguirre ‘Eiza’ (por Emilio Doitúa), Uxía Larrosa (por Uxía Larrosa), Giovanna Lopalco (por Andrea Rodríguez López), Pablo Gallo (por Pablo Gallo), Dani Padrón (por Minia Bravo), Ignacio RC (por Ignacio RC), Macus Romero (por Nacho Casares), Javier de la Rosa (por Javier de la Rosa), David Rubín (por Carlos Prieto), Xulia Vicente (por Xulia Vicente) e Luis Yang (por Anabel Colazo)

Desenvolvemento web: Abertal

© 2015-2017 os seus respectivos autores, polas ilustracións

© 2015-2017 Alberte Peiteavel, Aldara Prado, Juan Rodríguez, Emilio Doitúa, Andrea Rodríguez López, Pablo Gallo, Minia Bravo, Ignacio RC, Nacho Casares, Javier de la Rosa, Carlos Prieto, Xulia Vicente e Anabel Colazo, polas fotografías

© 2015 Carlos Amil, Xulio Carballo, Henrique Torreiro, José Manuel Sande e Manel Cráneo, polos textos de introdución

Ningunha parte deste sitio web pode ser reproducido, almacenado ou transmitido por sistema mecánico ou electrónico ningún sen o permiso expreso do seu autor/a correspondente.